Mountains
19 May 2017

Hallstatt I, 2008 I 163 x 130 cm

Salzkammergut II, 2008 I 163 x 130 cm

Koppenpass, 2008 I 163 x 130 cm

Hallstatt II, 2008 I 163 x 130 cm

Traunsee, 2008 I 163 x 130 cm